Prisijungti

Pastatų ūkio valdymo sistema

Apskaita
Pastato valdymo ir remonto išlaidų padalinimas.
Mokestinių pranešimų ir ataskaitų rengimas.
Automatinis bankų ataskaitų nuskaitymas.
Ataskaitų paruošimas pagal XML standartą ir e-sąskaitų paruošimas.
Dokumentų valdymas
Operatyvinė ir techninės priežiūros dokumentacija.
Turto aprašų kūrimas.
Darbo instrukcijų šablonai.
Dokumentų valdymas ir publikavimas.
Turto valdymas
Administravimo paslaugų valdymas.
Savininkų sąrašų valdymas.
Paslaugų pirkimų valdymas.
Apklausų organizavimas.
Ekspertinė daugiakriterinė sprendimų paramos sistema.
Apskaitos prietaisų rodmenų įrašymas ir analizė.
Energetinio efektyvumo analizė.
Paslaugų valdymas
Apžiūrų planavimas.
Prevencinių darbų valdymas.
Pastato gyvavimo ciklo analizė.
Darbų planavimas ir paskirstymas.
Defektų žinių bazė ir analizė.
Darbų kainos apskaičiavimas.
Ataskaitos ir planai
Ataskaitų paruošimas spausdinti ir publikuoti internete.
Ilgalaikių ir trumpalaikių remonto planų rengimas
Statistinės ir ekspertinės skundų/pageidavimų analizės
Kokybinės ir kiekybinės apklausos
Sandėlio valdymas
Saugomų medžiagų inventorizacija.
Panaudotų medžiagų nurašymas.
Detalių (medžiagų) rezervo kūrimas.
Auditas
Pastatų administravimo ir priežiūros paslaugas teikiančios organizacijos veiklos procesų ir kokybės auditas
Mokymai ir konsultacijos
Profesinių teisinių žinių bankas
Organizacijos darbuotojų kvalifikacijos kėlimo kursai.
Dokumentų tvarkymo kursai
Pirkimų organizavimo mokymai
Kontaktai
Įmonės kodas: 304430963
El.paštas: info{eta}admis.lt
A/s. LT94 7044 0600 0813 4960
AB SEB Bankas